Książki wydane w Publikuj z PWN w 2022 roku

Rok 2022 przejdzie do historii wielu powodów. Na początku roku uderzyła w nas wszystkich informacja o wybuchu wojny w Ukrainie a kolejne miesiące pokazały, że ma ona również przełożenie na rynek wydawniczy w Polsce.

Dla nas, jako Wydawnictwa, był to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku, aby rozwiązać problemy chociażby z brakiem papieru i szalejącymi cenami tegoż surowca.

Na szczęście naszym Wydawcom i Wydawczyniom, wspólnie z ich autorami, udało się doprowadzić do wydania naprawdę wartościowych pozycji. Wiele z nich było zgłaszane i nominowane do nagród. Wiele z nich takie nagrody i wyróżnienia otrzymały.

Szczególnie dumni jesteśmy z unikatowej na rynku wydawniczym serii „Żydzi. Polska. Autobiografia”

Seria ukazuje się w ramach projektu „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich” realizowanego pod kierunkiem Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Muzeum Historii Żydów POLIN. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Zespół osób pracujących nad edycją serii liczy ponad 30 osób. Są w nim tłumacze, redaktorzy i badacze (historycy, literaturoznawcy, socjologowie, religioznawcy, językoznawcy).

W serii publikowane są wspomnienia żydowskie z ziem polskich, powstałe od początku XVII do połowy XX w. Planowane jest wydanie 27 tomów, w większości tłumaczeń z języków: hebrajskiego, jidysz, niemieckiego i rosyjskiego, edycja uwzględnia też teksty powstałe w języku polskim.

Seria prezentuje fascynujące ludzkie historie, opowiedziane personalnie, pełne przygód, emocji, wydarzeń historycznych oraz prozy codziennego życia. Są one osadzone w kulturze żydowskiej, ale bezpośrednio związane z historią Polski. Autorzy prezentują różne warstwy społeczne, są wśród nich osoby o rozmaitym wykształceniu i stopniu religijności, mieszkańcy wielkich miast i miasteczek, postaci znane i takie, które nie wyróżniały się czymś szczególnym, ale ich wspomnienia dostarczają wielu ciekawych szczegółów z zakresu obyczajowości i historii życia codziennego, a niekiedy bezcennych informacji o wielkich wydarzeniach historycznych, w których przyszło im uczestniczyć.

Wszystkie książki z tej serii znajdziesz tutaj: https://ksiegarnia.pwn.pl/seria/Zydzi.-Polska.-Autobiografia,s,785403905

Sprawdź, jak różnorodne i ciekawe pozycje wydaliśmy w 2022:

Mgliste lata dzieciństwa Wspomnienia z Zamościa

Icchok Lejbusz Perec w tłumaczeniu Magdaleny Ruty

Oczami dziecka

Malka Lee w tłumaczeniu Katarzyny Lisieckiej

Wspomnienia z moich lat młodzieńczych

Awraham Ber Gotlober w tłumaczeniu Małgorzaty Lipskiej

Dni Natana

Natan Sternharz w tłumaczeniu Wojciecha Tworka

Szlojme od reb Chaima

Mendele Mojcher-Sforim, w tłumaczeniu Marka Tuszewickiego

Wyróżnienia i nagrody dla naszych autorów

W 2022 z portfolio wydawniczego Publikuj z PWN zdobyły nagrody i wyróżnienia:

  1. Iwona Szmelter, O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony (PWN, 2021) – Nagroda Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
  2. Czerniawska Małgorzata, Prześwity. W stronę światła, w stronę mroku (PWN 2021) – Wyróżnienie w X edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą opublikowaną w 2021, PAN
  3. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Szkoła jako przestrzeń uznania (PWN, 2021) – Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego za wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych
  4. Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty – pod redakcją naukową dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej (PWN, 2021) otrzymała nagrodę im. Kazimierza Dobrowolskiego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w kategorii Najlepsza zbiorowa praca pod redakcją

Wszystkim naszym autorom serdecznie gratulujemy!

logo-footer

Kompleksowo zajmujemy się procesem
wydawniczym – od prac redakcyjnych po dystrybucję.

WYDAWCY:

Izabela Jaźwińska

Katarzyna Rosińska

ADRES:
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. G. Daimlera 2, 02-460, Warszawa
pwn.pl

© Copyright Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Kompleksowo zajmujemy się procesem
wydawniczym – od prac redakcyjnych po dystrybucję.

WYDAWCY:

Izabela Jaźwińska
izabela.jazwinska@pwn.pl

Katarzyna Rosińska
katarzyna.rosinska@pwn.pl

ADRES:

Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. G. Daimlera 2, 02-460, Warszawa
pwn.pl

© Copyright Wydawnictwo Naukowe PWN SA