Poniżej znajdziecie Państwo słowniczek wiedzy wydawniczej. To przydatne narzędzie, które pozwala lepiej poruszać się w świecie wydawniczym, a tym samym lepiej rozumieć jego różne aspekty, np. formularz wyceny. Wydawca zawsze chętnie i wyczerpująco wyjaśni wszelkie pojęcia i zawiłości, niemniej warto mieć pod ręką takie kompendium wiedzy.

Ebook

Książki wydane przez Publikuj z PWN i będące w ofercie wydawnictwa są sprzedawane w wersji papierowej i elektronicznej. Ebooki to książki, których treść zapisana jest w postaci pliku komputerowego, przeznaczonego do odczytania na takich urządzeniach jak komputer, e-czytnik, tablet czy telefon komórkowy. Ebooki przypominają tradycyjne książki, ponieważ posiadają okładkę, spis treści czy akapity. Dostępne są w trzech formatach: EPUB, PDF oraz MOBI.

Korekta językowa

Korekta językowa to praca z tekstem, której celem jest oznaczenie i wyeliminowanie błędów takich jak błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy typograficzne.

Korekta techniczna

Kolejnym obowiązkowym etapem na drodze wydania książki jest korekta techniczna. Polega na sprawdzeniu zgodności przełamanego tekstu z layoutem oraz ujednoliceniu treści pod względem technicznym i graficznym oraz ostatecznym przygotowaniu do druku.

Layout książki

Layout to wzorzec pokazujący ułożenie treści na stronie. Zawiera sposób rozmieszczenia tekstu, tytułów, grafik, wyróżnień i innych elementów książki. Autorowi przedstawiamy do akceptu próbę layoutu, na której widzi wybrany fragment tekstu.

Nakład książki

Nakład to liczba wydania produktu poligraficznego. Do nakładu wliczane są obowiązkowe egzemplarze dla bibliotek (w zależności od nakładu 17 egz. lub 3 egz. – https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych) oraz egzemplarze do archiwum wydawnictwa (3 egz.). Obowiązkowe egzemplarze dla bibliotek wysyła wydawnictwo.  Minimalny nakład wydania to 30 egz.

Numer DOI

DOI to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. Jest on przypisany bezpośrednio do tekstu, dzięki czemu z łatwością można go odnaleźć w sieci niezależnie od tego na jakim serwerze został umieszczony. W przypadku książek wydanych w WN PWN może on przekierowywać do iBUKA LIBRY.

Objętość książki

Objętość książki jest obliczana na podstawie liczby znaków ze spacjami. Objętość składa się z tekstu i materiału ilustracyjnego. 1 arkusz wydawniczy tekstu to 40 000 znaków ze spacjami lub 3 000 cm2 grafik (rysunki, wykresy, zdjęcia itp.). W pliku word informacje te można znaleźć w Recenzji, następnie Statystyka wyrazów (razem z przypisami).

Opracowanie redakcyjne

Pierwszym etapem wydawniczym jest przeczytanie przez redaktora tekstu w celu wyeliminowania z niego usterek merytorycznych i językowych oraz dostosowania go do norm wydawniczych.

Podmiot finansujący

Sponsorem książki może zostać osoba fizyczna, uczelnia, fundacja lub firma. Autor inicjuje współpracę w relacji WN PWN – podmiot finansujący.

Podstawowe formaty książek

A5 ➜143mm x 205mm

B5 ➜ 165mm x 235mm

A4 ➜ 205mm x 285mm

Recenzje naukowe

Recenzja jest to naukowa ocena zawartości publikacji. Recenzentem powinna być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego z danej dziedziny. W przypadku, gdy praca jest doktoratem lub habilitacją i posiada recenzje, wystarczą tylko rekomendacje do druku. Jeśli autor nie ma recenzji możemy uwzględnić je w wycenie.

Strona metrykalna

Strona metrykalna inaczej strona redakcyjna książki. Znajdują się na niej informacje o recenzentach, sponsorach oraz komplet informacji wydawniczych i drukarskich.

Wstępna wycena i ostateczny kosztorys

Wstępna wycena wydania książki nie jest wyceną ostateczną. Po złożeniu maszynopisu weryfikujemy zgodność z wyceną zawierającą parametry książki. W przypadku niezgodności korygujemy wycenę, np. gdy objętość pracy jest większa niż zakładana we wstępnej wycenie.

logo-footer

Kompleksowo zajmujemy się procesem
wydawniczym – od prac redakcyjnych po dystrybucję.

WYDAWCY:

Izabela Jaźwińska

Katarzyna Rosińska

ADRES:
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. G. Daimlera 2, 02-460, Warszawa
pwn.pl

© Copyright Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Kompleksowo zajmujemy się procesem
wydawniczym – od prac redakcyjnych po dystrybucję.

WYDAWCY:

Izabela Jaźwińska
izabela.jazwinska@pwn.pl

Katarzyna Rosińska
katarzyna.rosinska@pwn.pl

ADRES:

Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. G. Daimlera 2, 02-460, Warszawa
pwn.pl

© Copyright Wydawnictwo Naukowe PWN SA